The Arabian Hospitality Facility Supply L.L.C
P O BOX 115007, Dubai UAE
Tel.: +971 4 257 7771 / 267 9258 
E-Mail: info@thearabianuae.com
www.thearabianuae.com

 

The Arabian Karate Club
P O BOX 115007, Dubai UAE
Tel: +971 4 256 8902 / 267 9258
E-Mail: karate@thearabianuae.com
www.thearabianuae.com

  Neill Bob – Managing Director
mobile-icon +971 50 795 4650
  +971 55 795 4650
email-icon neillbob@thearabianuae.com

 Shea Neil – C E O
mobile-icon+971 50 389 8958
email-icon sheaneil@thearabianuae.com

  Shiza NeilC E O Karate
mobile-icon+971 50 389 8103
email-icon shizaneil@thearabianuae.com

SheelaDirector Administration
mobile-icon+ 971  50 389 8101
email-icon sheela@thearabianuae.com

  Subodh MathurGeneral Manager
mobile-icon +971 50 624 6311
email-icon gm@thearabianuae.com

  Sherin T AlexManager Sales
mobile-icon +971 50 389 8102
email-icon sherin@thearabianuae.com

  Christy Mary – Manager Operations
mobile-icon +971 50 3898 104
email-icon info@thearabianuae.com

Jordache Kuruvilla Coordinator  Finance
mobile-icon+971 50 389 8103
email-icon finance@thearabianuae.com

Loucile Ledesma – Coordinator Sales
mobile-icon +971 4 267 9258
email-icon sales@thearabianuae.com